Latest

Kontekstualisasi Al-Qur’an

KONTEKSTUALISASI AL-QUR’AN Oleh: DR. KHMA. Sahal Mahfudz AL-QUR’AN yang telah diwahyukan dan diturunkan Allah Swt kepada RasulNya yang terakhir, ayat demi ayat selarna 23 tahun, mempunyai beberapa ciri
Read More

Kesinambungan Ulama

Kesinambungan Ulama* * Artikel ini diambil dari ceramah K.H. Maimoen Zubair pada saat pembacaan sanad kitab Fathul Mu’in dan Fathul Qorib. Sungguh ada kebahagiaan yang sangat mendalam jika
Read More

Keutamaan Bulan Sya’ban

Keutamaan Bulan Sya’ban Oleh: H. Ahsan Ghozali  Sya’ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadlan. Siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam
Read More

Ikhtiar Menata Organisasi NU (1)

Oleh: KH. Abd. Nashir Fattah (Rais Syuriah PCNU Jombang) Sebagai sebuah jam’iyah yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan (jam’iyah diniyah itjima’iyah) yang telah berdiri sejak 85 tahun
Read More

Gerakan seribu Terong

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan keluarga, PC IPNU Jombang melalui departemen pengembangan lingkungan melakukan gerakan tanam seribu terong. Gerakan penanaman ini di lakukan diseluruh tempat yang bisa ditanami,
Read More